Stiftet
Supervision

Om supervision

Alle præster i Roskilde Stift tilbydes supervision og der er nu mulighed for at melde sig til nye grupper.

En gruppe med start her til forår og en gruppe med start efter sommerferien slut august.

Angiv hvilken gruppe, du ønsker at starte i, samt kort din erfaring som præst og evt. med supervision. Husk at angive et kontakt tlf. nr. og hvilket provsti, du arbejder i.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest 5. marts.

Et supervisionsforløb er 8 gange á 3 timer i grupper á 6-8 deltagere; gruppen mødes ca. en gang månedligt, alle mødedatoer sættes i fællesskab i kalender ved første møde, og der gives til formålet fri for andet tjenstligt arbejde, hvorfor der er mødepligt til supervision.

Arbejdsformen i supervision er refleksion over praksis i et kollegialt forum under ledelse af én af Folkekirkens uddannede supervisorer og efter retningslinjer udarbejdet af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken, selvfølgelig under tavshedspligt. Kørsel dækkes som tjenstlig kørsel i øvrigt efter gældende regler.Tilmelding

skal ske (gerne hurtigst muligt) til
Anne-Marie Nybo Mehlsen
E-mail
amnm@km.dk

Koordinator

for supervisionsordningen i Roskilde Stift er sognepræst og supervisor Anne-Marie
Nybo Mehlsen