Stiftet
Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden


Tekst Helle Saxil Andersen, stiftskontorchef Foto Rasmus Birkerod


Billedtekst Stiftamtmand Henrik Horster og biskop Peter Fischer-Møller på vej ud af Roskilde Domkirke efter Landemodegudstjenesten den 19. juni 2019.

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ, som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, idet statsforvaltningsdirektøren eller en af direktøren udpeget stedfortræder varetager funktionen som stiftamtmand i landets stifter.

Stiftamtmand for Roskilde Stift er Henrik Horster, der er vicedirektør i Statsamtet.

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter

  • Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • Tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde
  • Godkendelse af ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år, samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde
  • Statslig sektormyndighed i henhold til planloven
  • Deltagelse i Landemodet