Beredskab
Katastrofeberedskab

Beredskabspræster


Ledende beredskabspræst
i Region Sjælland

Ulla Thorbjørn Hansen
provst for Slagelse Provsti

Kontor
Bredegade 7 A
4200 Slagelse
Tlf 3030 0866
E-mail uth@km.dk

 

Stedfortræder for den ledende beredskabspræst

Ulla Britt Sørensen
sogne-og sygehuspræst 
Sankt Ibs Vej 9
4000 Roskilde
Tlf 4635 1025
E-mail us@km.dk

 Alarmeringsnumre

Region Sjælland
Tlf 4020 2759.

Landsdækkende back up-nummer
Tlf 4020 2101

Det er den ledende beredskabspræst eller dennes stedfortræder, der på alle tider af døgnet er klar til at besvare opkald på dette nummer. 

Beredskabshåndbog