Seneste nyheder
Nyheder

Rundspørge: Valgforsamlinger var en succes

Det tyder på, at den nye valgform til menighedsråd har virket efter hensigten, viser ny landsdækkende rundspørge. To sogne i Roskilde Stift har samme oplevelse


Af Sidsel Drengsgaard 
Tegning: Kim Broström


I hele landet blev menighedsrådsvalget skudt i gang med valgforsamlinger tirsdag d. 15. september. Det er en ny valgform, der er trådt i kraft for at højne den demokratiske legitimitet i folkekirken.

En ny landsdækkende rundspørge foretaget af Landsforeningen af Menighedsråd peger i retningen af, at valgforsamlingerne var en succes, og at intentionerne med den nye valgform, er opfyldt.

Rundspørgen er foretaget blandt 75 valgsteder i hele landet. Der er indkommet tilbagemeldinger fra både store og små by- og landsogne.

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, udtaler til foreningens hjemmeside, at han glæder sig over rundspørgens udkom.

”Intentionen med loven om mere demokrati og gennemsigtighed er tilsyneladende lykkedes, i hvert fald de pågældende steder,” siger han.

Klare regler og mange kandidater
Rundspørgen viser, at der de adspurgte steder var fri mulighed for at opstille sig selv og andre kandidater. Dertil har det været tydeligt for langt størsteparten, hvordan afstemningen skulle gennemføres. Kun ganske få steder har man haft problemer med at forstå reglerne. Langt hovedparten af de adspurgte sogne fortæller desuden, at de havde flere kandidater end pladser i menighedsrådet.

Landsforeningen af Menighedsråd har også spurgt til, om det var muligt at afholde valgforsamlingerne under hensyntagen til corona-situationen. Her melder alle adspurgte, at det ikke har været et problem. De steder, man forventede stort fremmøde, havde man sørget for adgang til lokaler, der var store nok.

Roskilde Domsogn: Flere nye mødte op
Det havde man også gjort i Roskilde Domsogn, der grundet corona-situationen afholdte valgforsamlingen i domkirken.

”Da vi havde orienteringsmøde i konventhuset, var der 60 fremmødte. Derfor forventede vi en stor interesse for valget,” fortæller formand for valgbestyrelsen i Roskilde Domsogn, Ruth Vingborg.

Der mødte 107 stemmeberettigede op til valgforsamlingen i domsognet, og det er Ruth Vingborgs indtryk, at den nye valgform betød, at en bredere skare end tidligere mødte op.

”Det er min fornemmelse, at de fremmødte bruger domkirken i flere forskellige sammenhænge. Nogle kommer til natkirke, nogle til andagter, nogle til kor og koncerter. Mit indtryk er, at der også mødte nogle op, der er helt nye, og der var flere unge. Det er dejligt med så bredt et fremmøde,” siger Ruth Vingborg.

18 personer endte med at stille op til de 15 pladser, der er i rådet foruden de pladser, som kirkens præster indtager. Alle kandidater havde mulighed for at præsentere dem selv og fortælle, hvorfor de havde valgt at stille op eller genopstille. 

”Jeg synes, det var en rigtig god aften, og mit indtryk er, at den nye valgform fungerer godt, og at reglerne er klare,” siger Ruth Vingborg.

Hendes eneste anke er, at stemmeoptællingen var tidskrævende. Hvilket også Landsforeningen af Menighedsråd fik tilbagemeldinger om – særligt fra store valgsteder.

Skt. Jørgens Kirke: Det fungerede bare
I Skt. Jørgens Kirke i Næstved fik man ikke brug for den plan b, man havde lagt grundet corona. Der er plads til 60 personer i kirkens sognegård og kun 40 mødte op. Derfor var det ikke nødvendigt, at transmittere til højtalere i kirkesalen. 

”Vi oplevede ikke, at der mødte flere op end tidligere,” fortæller medlem af valgbestyrelsen i Skt. Jørgens Kirke, Leo Andersen.

Alligevel mener han, at den nye valgform fungerede rigtig godt, selvom den er mere omstændelig end den gamle. 

”Når man prøver noget for første gang, er det jo altid forbundet med en vis usikkerhed, men det hele fungerede jo fint og effektivt,” fortæller han.

Det er Leo Andersens oplevelse, at kommunikationen omkring den nye valgform har været god, og at den tekniske del af valghandlingen fungerede upåklageligt.

”Selve systemet var effektivt, og det er smart med muligheden for digital indberetning. Det gik bare som det skulle. Også reglerne for valghandlingen er meget klare og til at forstå,” siger han.

Mange komplette lister i stiftet
Biskop Peter Fischer-Møller glæder sig over mange veloverståede valgforsamlinger i stiftet.

”Det har været en stor glæde at konstatere, at der rigtig mange steder er opstillet komplette lister til rådene. Der er folk i alle aldre, der stiller deres tid, evner og kræfter til rådighed. Tusind tak for det. En særlig glæde er det at konstatere, at der er flere unge, der også gerne vil være med,” siger han.
 

Læs mere om Landsforeningen af Menighedsråds rundspørge på deres hjemmeside.