Seneste nyheder
Nyheder

Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre
trossamfund

Find her retningslinjerne fra Kirkeministeriet.

Nu kom de med længsel ventede retningslinjer for den gradvise åbning er folkekirken.

Jeg glæder mig meget over, at vi får mulighed for at færdes i vores kirker og holde gudstjenester igen og ser frem til at fejre Kristi Himmelfart i Domkirken.

Det er også glædeligt, at vi igen kan mødes på de folkekirkelige arbejdspladser: menighedshuse, sognelokaler og folkekirkelige kontorer.

Samtidig vil jeg understrege, at det er afgørende vigtigt, at vi stadig hver for sig og sammen handler ansvarligt, bruger håndsprit og holder afstand, så vi fortsat minimerer smittespredningen.

Hvis der er noget, I er i tvivl om, er I meget velkomne til at henvende til os her på stiftet på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Peter Fischer-Møller