Seneste nyheder
Nyheder


Hvordan finder vi en nyuddannet præst?

Pastoralseminarieuddannelsen indbyder til match-møde med det igangværende hold på pastoralseminariet i København, den 6. november.

Hvordan finder vi en nyuddannet præst? Sådan spørger mange menighedsråd sig selv. Nu indbyder vi til ”match-møde” med det igangværende hold på pastoralseminariet i København, hvor man gennem det personlige møde med de studerende kan præsentere ledige præstestillinger.

Mødet afholdes i: København, d. 6/11-2020, kl. 15:00 –17:00 

Sted: Store sal, Farvergade 27, 1463 KBH. 

Af hensyn til tilrettelæggelsen, vil vi bede om tilmelding senest d. 30/10 til Sandra Boerman på mail: sari@km.dk Hertil kan også eventuelle spørgsmål rettes. 

Grundet Covid-19 må vi i år begrænse antallet af deltagere og beder derfor om, at man møder med en enkelt repræsentant fra hvert menighedsråd, så flest mulige kan være med. Taletiden vil blive afpasset antallet af deltagere, så det vil være en god idé at medbringe skriftligt materiale om stillingerne.På vegne af pastoralseminarieuddannelsen