Seneste nyheder
Nyheder

Biskop Peter Fischer-Møller om genåbningen af Folkekirken

Læs her biskoppens brev til alle ansatte og menighedsråd i Roskilde Stift

Kære menighedsråd, præster og kirkeligt ansatte

Det var svært at lukke det danske samfund og folkekirken ned; men jeg tror alle har erfaret, at det er endnu vanskeligere at lukke op, og især er det svært at lukke sundhedsmæssigt forsvarligt op etapevis.

Jeg har til fulde forståelse for den frustration, som man ude i sognene lige nu sidder med, fordi der endnu ikke foreligger en kirkeministeriel vejledning for genåbningen på mandag d. 18/5.

Jeg kan forsikre jer om, at der er blevet arbejdet på højtryk med kirkeministerielle embedsmænd for bordenden på at få det hele tænkt igennem og formuleret. Fra Kirkeministeriet er de anbefalinger, som repræsentanter for biskopper, provster og de faglige organisationer er blevet enige om, for nogle dage siden sendt videre til sundhedsmyndighederne og Statsministeriet.

Nu venter vi alle spændt på at materialet bliver gennemgået og godkendt, så det kan sendes ud.

Nogle stifter har allerede for nogle dage siden lagt oplysninger om genåbningen ud på deres hjemmesider. For mig har det været vigtigt, at vi her i Roskilde Stift ikke meldte noget ud, som bagefter viste sig ikke at holde vand, for det ville blot give anledning til forvirring og dispositioner, som der ikke bliver dækning for. 

Nogle af elementerne i genoplukningen finder jeg det imidlertid forsvarligt at dele med jer her, selvom vi altså må tage alting med et lille forbehold indtil vi får endelig besked fra Kirkeministeriet.

1)      Vi kan fra på mandag åbne kirkerne for besøg/personlig andagt.

2)      Vi kan holde gudstjenester i kirkerne på torsdag, Kristi Himmelfartsdag.

3)      Vi vil en tid fremover have restriktioner på, hvor mange mennesker, der må forsamles i kirkerne. Det tyder på, at vi får en begrænsning, som den der indtil nu har været for begravelser og bisættelser. Men kriterierne for opmåling af kirkerne ser ud til at blive ændret lidt, så det nu er hele den offentligt tilgængelige del af kirken der skal opmåles fra væg til væg, når I ude i rådene skal beslutte, hvor mange I kan være i kirken, når der skal være 4 m2 gulvareal pr. person.

4)      Alle kirkeligt ansatte kan møde op på de kirkelige arbejdspladser fra på mandag. Det er her vigtigt at understrege, at vi fortsat skal holde afstand og spritte hænder og handle ansvarligt, og der kan være brug for justeringer på arbejdspladserne inden vi alle sammen kan være på vores vante pladser.

Kirkeministeriet har lovet, at der senest søndag ligger både de overordnede retningslinjer og en mere detaljeret vejledning, så I har den i hænde før genåbningen på mandag. Jeg håber I vil kunne styre den helt forståelige utålmodighed endnu en dag eller to og i mellemtiden sammen med mig glæde jer over, at det nu ser ud til at blive muligt at åbne folkekirken væsentligt mere end vi havde turdet håbe for bare 14 dage siden, selvom alt ikke i første omgang bliver helt som før corona-nedlukningen.

Tak for jeres indsats for folkekirken og dens medlemmer under corona-nedlukningen.

Tak for den kreativitet I har udfoldet – meget af det vi har lært i løbet af de sidste 2 måneder er jeg sikker på vil være til varig nytte for det kirkelige arbejde.

Tak for jeres udholdenhed og tålmodighed.

Hvis der er noget, I er i tvivl om, når I får retningslinjer og vejledninger, så tøv ikke med at spørge enten provsterne eller os her på stiftet.

God arbejdslyst!

De bedste hilsner

Peter Fischer-Møller

 

P.S. I forbindelse med genåbningen vil jeg foreslå at vi alle vender tilbage til de sædvanlige tider for morgen og aftenringning.