Information om coronavirus/covid-19
Vejledninger i forbindelse med COVID19

Retningslinjer for genåbningen af Folkekirken

Hovedpunkterne er, at der skal være en person for hver fire kvadratmeter gulv og en række særlige hygiejneforanstaltninger såsom håndvask og brug af handsker ved uddeling af fødevarer (bla. oblater).

Følgende retningslinjer gælder:

  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm. gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm. gulvareal. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende eller deltager. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale(og frivillige),som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.,ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet,tælles ikke med i opgørelsen.
  • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.
  • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
  • Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
  • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.
  • Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Desuden anbefales det, at særligt sårbare grupper ikke deltager ved gudstjenester, og overvejer deres deltagelse ved bisættelser og begravelser.