For menighedsråd
Lønforhandling

Værktøjskasse

til lønforhandling for kirkefunktionærer på overenskomst/ organisationsaftale

Pr. 1. april 2013
Lønforhandling ved nyansættelse af kirkefunktionærer

Pr. 1. april 2013 er der sket ændringer i forbindelse med nyansættelser af kirkefunktionærer, som er på intervalløn (kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, gravere og kirketjenere). Fremover skal der altid ske forudgående forhandling af lønindplacering ved nyansættelse af kirkefunktionærer.

Lønforhandlingen i hovedtræk
Lønforhandlingen foregår ved, at menighedsrådet inden ansættelsen skriftligt fremsender sit forslag til indplacering i lønintervallet til den forhandlingsberettigede organisation. Forslaget ledsages af en begrundelse med angivelse af stillingsindhold og -krav. Forslaget skal desuden indeholde oplysninger, som gør den forhandlingsberettigede organisation i stand til at kontakte kandidaten.

Er der ikke opnået enighed om lønindplaceringen inden første lønudbetaling, aflønnes kirkefunktionæren med den af menighedsrådet oprindeligt foreslåede intervalløn indtil der er opnået enighed. En mere detaljeret beskrivelse af den praktiske lønforhandling findes i protokollatet nedenfor.  
 
Læs protokollat om forhandlinger om intervalløn her
 
De årlige lønforhandlinger for kirkefunktionærer 15. september til 15. november

Forslagene fra medarbejdernes faglige organisationer skal være menighedsrådene i hænde senest 15. september.

Hvordan griber I lønforhandlingen an?
Svaret kan I få ved at gå ind på DAP (Den Digitale Arbejdsplads

  • vælg »Videndeling«
  • vælg derefter »Kirkefunktionærgruppen«. Her kan I finde en trin-for-trin- vejledning gennem lønforhandlingen

Sammen med vejledningen ligger skabeloner til alle de dokumenter, I som menighedsråd får brug for i processen. Skabelonerne åbnes ved at klikke på de understregede ord i vejledningen.

Får I som menighedsråd brug for hjælp undervejs, er I velkomne til at kontakte stiftskontorets lønafdeling.
 
Kontakt
Roskilde Stift
Lønafdelingen
Tlf 4638 1920, tast 1
Mandag-torsdag kl. 10-15
Fredag kl. 10-14