For menighedsråd
Bygninger og kirkegårde

Om denne side

Her kan du læse om nye
love, bekendtgørelser og cirkulærer, der vedrører kirken og kirkegården.

Momsregler

Læs mere her

Takstregulering

Regulering af kirkegårdsvedtægters takster pr. 1. april 2012
 
Regulering af kirkegårdsvedtægters takster pr. 1. april 2011
 
Regulering af kirkegårdsvedtægters takster pr. 1. april 2010

Gravstedsvedligeholdelse

Præstegårdsforpagtning

Der findes to former for kontrakter vedrørende præstegårdsforpagtninger. Én med bygning og én uden.

Her kan du downloade 
Forpagtningskontrakt uden bygning


Ved aftaler om forpagtning med bygninger bør præstegårdskonsulenten kontaktes.