roskildestift.dk
For menighedsråd

Om denne side

Roskilde Stift er en aktiv medspiller i sognenes daglige liv.

Her bringer vi nyttige oplysninger, der specielt er rettet mod menighedsrådene. På denne hjemmeside har vi samlet nogle få af de informationer, et menighedsråd har brug for.

Det er via Den Digitale Arbejdsplads (DAP) at menighedsrådene modtager post, vigtig information fra stiftet og finder vejledninger, håndbøger m.v. rettet mod menighedsrådsarbejdet.  

DAP

Menighedsrådsmedlemmer kan via nedenstående link logge på Den Digitale Arbejdsplads, DAP.

Log på her


Provstirevision

Fra og med regnskabsåret 2017 revideres regnskaberne for de kirkelige kasser af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Det betyder, at revisorer fra BDO kommer på kasseeftersyn i 2017. 
Kontaktdata for BDO er pt.:
Statsautoriseret revisor Per Lund plu@bdo.dk mobil: 41 89 04 99
Manager Jens Peter Rasmussen jrs@bdo.dk mobil: 30 56 10 97
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderer årsregnskaberne for de kirkelige kasser for 2016, og kontaktdata er derfor som hidtil.

Lønforhandling

Samarbejdsaftaler

Ansættelsesbeviser

Bygninger og
kirkegårde

Love, bekendtgørelser og cirkulærer

Folder vedrørende indeklima og skimmelsvamp i tjenesteboligen