Biskoppen
Bisperækken

Dyk ned i historien


Den katolske bisperække med sæde i Roskilde  

ca. 1022-1029/30 Gerbrand 
ca. 1030- sidst i 1050erne Avaco/Aage 
ca. 1060-1073/74 Vilhelm 
1074-1088 Svend Nordmand 
1088-1124 Arnold 

1124-1134 Peder 
1134-1137 Eskild 
1137-1138/39 Ricco/Rike 
1139-1158 Asker/Asser 
1158-1191 Absalon 

1191-1214 Peder Sunesen 
1214/15-1224/25 Peder Jakobsen 
1225-1249 Niels Stigsen 
1249-1254 Jacob Erlandsen 
1254-1277 Peder Bang 

1278-1280 Stig (usikkerhed m.h.t. navn) 
1280-1290 Ingvar (usikkerhed m.h.t. navn) 
1290-1300 Johan / Jens Krag 
1301-1320 Oluf 
1321-1330 Johan / Jens Hind 

1330-1344 Johan / Jens Nyborg 
1344-1350 Jakob Poulsen 
1350-1368 Henrik Ge(e)rtsen 
1368-1395 Niels Jepsen Ulfeldt 
1395-1416 Peder Jensen Lodehat 

1416-1431 Jens Andersen Lodehat 
1431-1448 Jens Pedersen Jernskæg 
1449-1461 Oluf Daa 
1461-1485 Oluf Mortensen 
1485-1500 Niels Skave 

1500-1512 Johan Jepsen Ravensberg 
1512-1529 Lage Urne 
1529-1536 Joachim Rønnow  


Den lutherske bisperække over Sjællands Stift
– med sæde i København 1537-1911

Efter reformationsmødet den 30. oktober 1536 var trosskiftet i Danmark en kendsgerning. Roskildes sidste katolske biskop, Joachim Rønnow, blev som de øvrige katolske biskopper fængslet. Sjællands nye biskop, Peder Palladius, flyttede til København, og bispesædet i Roskilde ophørte.

1537-1560 Peder Palladius 
1560-1569 Hans Albertsen 
1569-1590 Povl Johan Madsen 
1590-1614 Peder Wiinstrup 
1614-1638 Hans Poulsen Resen 

1638-1652 Jesper Brochmand 
1652-1653 Hans Hansen Resen 
1653-1655 Laurids Scavenius 
1655-1668 Hans Svane 
1668-1675 Hans Wanda 

1675-1693 Hans Bagger 
1693-1710 Henrik Bornemann 
1710-1737 Chr. Vill. Worm 
1737-1757 Peder Hersleb 
1757-1783 Ludvig Harboe 

1783-1808 Nic. Edinger Balle 
1808-1830 Fr. C. Münter 
1830-1834 P. E. Müller 
1834-1854 Jacob Peter Mynster 
1854-1884 Hans Lassen Martensen 

1884-1895 Bruun Juul Fog 
1895-1909 Thomas Skat Rørdam 
1909-1911 Peter Madsen  
1911-1922 Harald Ostenfeld 

Den lutherske bisperække over Roskilde Stift
– med sæde i Roskilde fra 1923

Den 30. juni 1922 besluttede Folketinget at oprette Roskilde bispeembede som et selvstændigt stift. Roskilde Stift blev et af landets fire store stifter.

1923-1934 H. Fonnesbech-Wulff 
1935-1953 Axel Rosendal 
1953-1969 Gudmund Schiøler 
1969-1980 Hans Kvist 
1980-1997 Bertil Wiberg 

1997-2008 Jan Lindhardt 
2008-        Peter Fischer-Møller