Biskoppen
Om biskoppen

Peter Fischer-Møller

Kort om biskoppen

 • Født den 29. juni 1955
 • Gift den 5. juni 1982 med biolog Bente Munk
 • Børn: Stud.scient.pol. Mads Fischer-Møller
 • 1973 student fra Øregaard Gymnasium
 • 1973-74 Studieophold i Oxford
 • 1974 - 1983 studier på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Faglig vejleder 1979-82
 • Speciale om Grundtvig (Individ og fællesskab)
 • 1984-2008 Sognepræst i Terslev og Ørslev
 • Medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse 1989-2001
 • Provst i Ringsted-Sorø Provsti 1999-2008
 • Formand for bestyrelsen i Danmission 2010-
 • Formand for Sjællands Kirkemusikskole 2009-
 • Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter
 • Medlem af forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd 2010-
 • Medlem af arbejdsgruppen for Grøn Kirke
 • 1. maj 2008 biskop over Roskilde Stift