Stiftsadministrationen
Årsrapporter

Årsrapporter

Tekst Mette Andersen, afdelingsleder

Årsrapporten er den statslige virksomheds afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab.

For fællesfonden er der udarbejdet en konsolideret årsrapport i henhold til bekendtgørelse nr. 647 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 1. juni 2011. Årsrapporten er affattet i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer: 

 

  • Beretning
  • Målrapportering
  • Regnskab:
  • Resultatopgørelse og balance samt noter
  • Bevillingsregnskab
  • Påtegning
  • Bilag


2018
Fællesfonden
Bindende Stiftsbidrag
 

2017
Fællesfonden
Bindende Stiftsbidrag

2016
Fællesfonden
Bindende stiftsbidrag

2015
Fællesfonden
Bindende stiftsbidrag
 

2014
Fællesfonden
Bindende stiftsbidrag

2013
Fællesfonden
Bindende stiftsbidrag
 


For tidligere årsrapporter kontakt vedligst stiftsadministrationen.