roskildestift.dk
Stiftet

Om
Roskilde
Stift

Roskilde Stift er Danmarks tredje største stift regnet i areal, indbyggertal, sogne og kirker. Det strækker sig over cirka 5.480 kvadratkilometer.